Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ab-imo-pectore
5809 1262 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacaataleya caataleya
ab-imo-pectore
Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarational rational
ab-imo-pectore
4264 cc2d 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viarational rational
ab-imo-pectore
3698 40d6 500
Reposted frompastelina pastelina viarational rational
ab-imo-pectore
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vianivea nivea
ab-imo-pectore
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viarational rational
ab-imo-pectore
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy viarational rational
ab-imo-pectore
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
ab-imo-pectore

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna

— Biały Oleander
ab-imo-pectore
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
ab-imo-pectore
ab-imo-pectore

Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to.

— Artur Rojek
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viasatyra satyra
ab-imo-pectore
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal vianivea nivea

July 09 2015

ab-imo-pectore

ab-imo-pectore
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
ab-imo-pectore
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viazakazane zakazane
ab-imo-pectore
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viarememberxme rememberxme
ab-imo-pectore
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
ab-imo-pectore
ab-imo-pectore
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
Reposted fromkikkeer kikkeer viarational rational
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl